Roalds race

"Op 20 februari 2013 is mijn vader, Albert Treffers, op 62-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van darmkanker. Twee jaar lang heeft hij moedig gestreden tegen deze ziekte, totdat het niet meer ging. Het zijn slopende jaren geweest, maar desondanks heeft het ook geleid tot intieme herinneringen en een hechtere familieband.

Mede geïnspireerd door mijn vriendin Quirine, wil ik een steentje bijdragen aan de bestrijding van deze slopende ziekte. Door deel te nemen aan de Dam tot Damloop, samen met Ren tegen kanker.

Dankzij financiering vanuit KWF doet Quirine momenteel onderzoek naar borst- en darmkanker. Het is inspirerend en hoopgevend om te zien dat dit onderzoek daadwerkelijk leidt tot verbetering in de herkenning en behandeling van deze ziekte. Het zijn kleine maar belangrijke stapjes, waardoor je gelooft in de dag dat niemand meer hoeft te overlijden aan de gevolgen van kanker.

Met het lopen van 10 Engelse mijlen wil ik mijn bijdrage leveren aan het bereiken van deze dag. Ik wil toekomstige arts-onderzoek(st)ers de middelen geven om elke dag een kleine stap vooruit te zetten. Want de beste stap is een stap vooruit."

Ren ook mee in Amsterdam